Louise L. Hay - "Vnitřní moudrost"

19.06.2015 22:23


"Své blízké obklopuji kruhem lásky, ať už jsou naživu nebo ne. Zahrnuji své přátele, svou rodinu, své milované, svého manžela, každého ze své práce a z minulosti a všechny lidi, kterým bych chtěla odpustit a nevím jak. Stvrzuji, že mám s každým úžasný, harmonický vztah, ve kterém je oboustranný respekt a péče. Vím, že mohu žít důstojně, v míru a radosti. Dovolím tomuto kruhu lásky obklopit celou planetu a ponechám své srdce otevřené tak, abych mohla místo v sobě vyplnit bezpodmínečnou láskou. Jsem hodna lásky. Jsem překrásná. Jsem mocná. Otevírám se všemu dobrému."


- Louise L. Hay, Vnitřní moudrost