Články a úvahy

Když si něco přeju, žádám to sama od sebe

20.03.2016 17:25


Rozhovor s  Abuelou Margaritou, dcerou Luny a Slunce.


Ztratili jsme kontakt s Přírodou, babička Margherita nám to připomíná, osvěcuje nás svým příběhem i svojí magií a ukazuje nám jinou dimenzi. Tu naši!

Babička Margherita, léčitelka a strážkyně máyské tradice, vyrostla se svojí prababičkou, která byla také léčitelka a uměla dělat zázraky. Praktikuje a zná taneční kruhy slunce, země a luny a hledání vize. Patří k radě indiánských stařešinů a věnuje se zasévání zdraví a moudrosti výměnou za radost, kterou jí to přináší, protože na obživu si vydělává při práci s půdou - pěstitelstvím. Když cestuje letadlem a letušky jí chtějí dát nový, čistý plastový kelímek, drží se zuby nehty toho prvního se slovy: "Kdepak, holčičko, tohle končí v Matce Zemi."

Moudrost a moc z ní doslova stříkají, je to něco, co se dá v její přítomnosti jasně vnímat. Její rituály jako je křičení jména novorozence k Matce Zemi, aby ho uznala jako svůj plod a chránila ho, jsou doslova explozemi energie, která dělá dobře všem přítomným. Když se podává člověku do očí a řekne mu, že jsme všichni svatí, něco velmi hlubokého se v něm pohne.

Říká o sobě: "Je mi 71 let. Narodila jsem se na venkově ve státě Jalisco, v Mexiku a žiju v horách. Jsem vdova, mám dvě dcery a dvě vnoučata od mých dcer, ale jinak jich mám tisíce, se kterými jsem se učila lásce bez připoutanosti. Pocházíme z Matky Země a Otce Slunce. Přišla jsem na zem, abych vám připomněla, co je v každém člověku.

- Kam půjdeme po tomto životě??
-  Ó, dceruško, užít si zábavu. Smrt neexistuje. Smrt jednoduše znamená opustit fyzické tělo, když se ti zachce.
 - Jak to myslíte: "Když se ti zachce"?
- No, můžeš si ho vzít i s sebou. Moje prababička byla chichimeca (pozn.překl. polonomádské národy střednějižní Ameriky, pejorativní pojem, trochu jako v češtině slovo cikáni) a vyrůstala jsem s ní do mých 14 let, byla jasnovidná léčitelka, mág a dělala zázraky. Hodně jsem se toho od ní naučila.
- To se přece ví, že jste moudrá, babičko...
- Moc kosmu, země a velkého ducha je tam pro všechny, stačí si to vzít. My léčitelé vnímáme hodnotu 4 živlů (ohně, vody, vzduchu a země), milujeme je a nazýváme je svými prarodiči. Když jsem jednou byla ve Španělsku, seděla jsem u ohně a začali jsme si povídat.
 - S kým?
- S ohněm. "Já jsem v tobě," řekl mi. "To už vím," odpověděla jsem. "Až se jednou rozhodneš umřít, staneš se součástí ducha, proč si s sebou nevezmeš tělo?" zeptal se. "A jak to mám udělat?" zeptala jsem se já.
- Zajímavá konverzace.
- "Celé tvoje tělo je plné ohně a ducha," řekl mi. "Zaujímáme ve tvém nitru 100% prostoru. Vzduch jsou tvé způsoby myšlení a povznášejí, když jsi lehká. Jsme z 80% vodou, to jsou emoce a ty se vypaří. Země nás tvoří jen z 20%, tak co tě stojí vzít si to s sebou?"
- A k čemu by vám bylo tělo?
- Samozřejmě k tomu, abych si ho užívala, protože si zachováš 5 smyslů, ale už netrpíš připoutaností. Teď jsou tu s námi i duchové mého manžela a mé dcery.
- Zdravím.
- Jako poslední zemřel po mé dceři můj tchán, odešel, když mu bylo přes 90 let. Tři měsíce před smrtí se rozhodl, jaký to bude den. "Kdybych na to zapomněl," řekl, "připomeňte mi to." Když ten den nadešel, tak jsme mu to připomněli. Umyl se, vzal si nové oblečení a řekl: "A teď si půjdu odpočinout". Lehl si na postel a umřel. To samé bych mohla vyprávět o své prababičce, o rodičích, o tetách.
- A jak chcete umřít vy, babičko?
- Jako můj učitel Martinez Paredes, mocný Maya. Než vyrazil do hor, řekl: "Při západu slunce si přijďte pro mé tělo." Bylo slyšet, jak celý den zpívá a když ho pak šli hledat, země byla plná stop. Tak chci zemřít já - při tanci a zpěvu. Víte, co udělal můj otec?
- Co udělal?
- Týden před svou smrtí šel posbírat své kroky. Prošel místa, která miloval a navštívil lidi, které měl rád. Dopřál si ten luxus je pozdravit. Smrt není smrtí, je to jen strach, který máme ze změny. Moje dcera mi říká: "Mluv o mně." A tak vám budu povídat o ní.
- Vaše dcera se také rozhodla, že zemře?
- Ano. Mnoho mladých se nemůže realizovat a nikomu se nechce žít beze smyslu.
 - A co má smysl?
- Když se podíváš druhému člověku do očí a necháš ho do sebe vstoupit a ty vstoupíš do něj, stanete se jedním. Tenhle vztah lásky už je navždycky, tam neexistuje nuda.Musíme pochopit, že jsme svatými bytostmi, že Země je naší Matkou a Slunce je náším Otcem. Donedávna kmen Huicholes (pozn. překl.: říká se jim Wirrarika, Wixarika nebo Huichol, jsou to indiáni ze Siera Madre v západním Mexiku, milují halucinogenní kaktus peyote) odmítali přijmout smlouvy o vlastnictví půdy. "Jak mohu být vlastníkem Matky Země?" říkali.
-Tady se země neuctívá, ale drancuje.
- Štěstí je tak jednoduché! Spočívá v respektování toho čím, jsme a jsme zemí, kosmem a Velký Duchem. A když mluvíme o Matce Zemi, mluvíme také o ženě, která musí zaujmout své místo učitelky.
- Jaké má žena poslání?
- Naučit muže milovat. Až se to muži naučí, začnou se chovat jinak k ženám i k Matce Zemi. Musíme spatřit naše tělo jako posvátné a pochopit, že sex je posvátným aktem. Je to způsob, jak ho zjemnit a to nás naplní smyslem. Nový život přichází prostřednictvím tohoto aktu lásky. Když ho budeme banalizovat, co nám zbyde? Navrácení posvátné moci sexualitě změní náš postoj k životu. Když se mysl propojí se srdcem, možné je úplně všechno. Chtěla bych říct něco celému světu...
- ???
-Že, až budou chtít,  mohou používat moc Velkého Ducha. Když pochopíš, kdo jsi, tvoje myšlenky se stanou realitou. Já, když si něco přeju, tak o to požádám sama sebe. A funguje to.
- Existuje mnoho věřících, kteří se modlí k Bohu a Bůh je nevyslyší...
- Protože jedna věc je o něco žebrat a druhá je nařídit něco sobě. Vědět, co opravdu potřebuju. Mnoho věřících se dostalo do závislosti, ale duch je naprosto svobodný. Je potřeba osvojit si toto přesvědčení. Učili nás obdivovat obrazy, místo aby nás naučili zbožňovat sami sebe a zbožňovat se navzájem.
- Aniž bychom se přitom cítili trapně...
- Musíme pracovat se svými stíny, odlehčit si, vytříbit své schopnosti, pochopit. Potom je jednoduché léčit, ovládat telepatii, komunikovat s ostatními, s rostlinami a zvířaty. Když se rozhodneš používat všechny svoje schopnosti ke konání dobra, je život potěšením.
- Jak dlouho to víte?
- Pár chvil před tím, než moje dcera zemřela, mi řekla: "Mami, vezmi si svoji posvátnou dýmku, musíš začít sdílet svoji moudrost a budeš hodně cestovat. Neboj se, budu tě doprovázet." K mému velkému překvapení jsem spatřila, jak se opět stává součástí kosmu. Pochopila jsem, že smrt neexistuje. Obzor se rozšířil a mé vnímání ztratilo hranice, proto ji teď mohu vidět i slyšet. Věříš, že je to možné?
- Ano.
-  Naši předci svěřili nám, stařešinům, opatrování vědění se slovy: " Přijde den, kdy se znovu bude toto vědění sdílet v otevřených kruzích." Myslím, že tento čas nastal.


Přeložila: Lucie Chaya
Článek je možné dále šířit s uvedením aktivního odkazu na tutu stránku s českým překladem a aktivního odkazu zdroje.

Rozhovor vedla Ima Sanchez. Publikováno v "La Contra", diario La Vanguardia


Zdroj: https://modernikurandera.cz/kdyz-si-neco-preju-zadam-to-sama-od-sebe/

Můj zdroj: https://cestyksobe.cz/kdyz-si-neco-preju-zadam-to-sama.../13018


Síla myšlení

20.03.2016 17:20


Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám "nedaří" a zkuste k ní přistoupit jinak.
Přijměte to, co je tak, jak to je.
Žádný spěch, žádná netrpělivost, žádná síla a žádný boj....
Prostě to udělejte jinak, než jste zvyklí.
Jen pozorujte, klidně dýchejte a nesnažte se vyvíjet přehnanou aktivitu.
Nechte se unášet proudem, tak jako plachetnice na vlnách.
Nemáte co ztratit - pokud jste vystříleli všechny náboje a stejně se nic nezměnilo, akorát to držíte
křečovitě "pod krkem".
Nechte prostor Vesmíru - svému Zdroji, aby vše udělal za vás.
Udělá to nejlépe a tak, jak to má být.
Pusťte ruce z volantu a nechte to svému osudu.
Nebojte se - vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře, který ani nemusíte znát. Vaše snaha je
kontraproduktivní a Vesmír jen čeká, až se vyčerpáte.
Potom stejně nastolí to, co má být.
Nechte věci proběhnout, uvolněte se a dejte si další kávu.
Udělejte to prostě jednou jinak - vypněte vaši snahu něco změnit a pozorujte jen, co se stane.
Tam, kde obvykle argumentujete, se ztište a nic neříkejte.
Tam, kde obvykle tlačíte, povolte stisk.
Tam, kde kontrolujete, přestaňte s tím a nechte to být.
Tam, kde plánujete, hoďte vaše plány do koše.
Znáte to pořekadlo: Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech".
Prostě to udělejte jinak.
Vnější sílu nahraďte vnitřní silou, která je mnohokrát větší.
Tak začne pozvolná transformace vašeho života.
Tak získáte zpět radost a chuť žít.
Tak se budete více bavit, protože budete vědět, že to Vesmír za vás zařídí.

Jaroslav Dušek

Zdroj: Fb - Síla myšlení

Motto

25.12.2015 17:38

Až vás bude opět někdo soudit a hledat na vás chyby, řekněte si v duchu: "Cokoli o mně řekneš, nevypovídá nic o tom, jaký jsem já, ale jen to, jaký jsi ty sám."

Lucie Kolaříková - psycholožkaLekce moudrosti od 92 leté dámy.

04.07.2015 14:46


Je jí 92 let. To, co tato žena říká, je velký dar moudrosti pro každého posluchače.


Je nevelké postavy, křehké tělesné konstrukce. Nicméně ani ve svých 92 letech paní Maria Jiló nijak nenaplňuje obvyklou představu o dvaadevadesátileté stařence. Vždy je elegantní, upravená. Každé ráno se lehce nalíčí. V tom jí nezabrání ani už dost zesláblý zrak. Ani v časných hodinách ji nezastihnete neučesanou nebo nedbale oblečenou.


Dnešek je pro ni významný - stěhuje se do domu pro seniory. Nedávno ztratila manžela, s nímž prožila sedmdesát let. Zůstala docela sama.


Než se dostala do svého nového útočiště, musela čekat dlouhé dvě hodiny. Přesto člena personálu, který se nakonec přece objevil, přivítala s milým úsměvem. Cestou k výtahu naslouchala jeho vyprávění o svém novém domově, o prostředí, které ho obklopuje, dokonce i o barvě závěsů v jejím maličkém pokojíku.


- Takové závěsy mám opravdu ráda, - řekla s takovou upřímností, že každý musel mít zato, že si prostě nikdy nedokázala představit větší štěstí, než právě probíhající události.


- Počkejte, paní Jiló, ještě tam nejsme, ještě jste nic neviděla, - reagoval pracovník seniorského domu.


- To vůbec nevadí, nemá to vůbec význam, věřte mi, - odpověděla mu. - Člověk si své štěstí tvoří sám. Jak bude vypadat můj pokoj, není tak důležité, já už jsem se zkrátka rozhodla, že ho mám ráda. Všechno v našem životě záleží na tom, co očekáváme a jak to očekáváme. Já svět kolem sebe prostě zbožňuju, stejně jako svůj život, jako všechno, co mě obklopuje. S tou myšlenkou se každé ráno probouzím.


- Všechno záleží na tom, jak svět přijímáme, - pokračovala, - člověk se může ráno probudit a zůstat ležet v posteli, stěžovat si, co ho zrovna bolí, co zrovna správně nefunguje... Ale taky se můžete probudit s pocitem vděčnosti k těm částem těla, které dál spolehlivě pracují.


- Copak to je možné?


- Naučit se řídit vlastní city není nic složitého, to se může naučit každý. Mě osobně to trvalo nějak kolem roku, zato si teď mohu sama zvolit směr svých myšlenek a ovládat své pocity.


Na chvilku se odmlčela a pak dodala:

- Každý nový den je pro mě ten nejcennější dárek. Jakmile otevřu oči, hned se raduju, že je tu nový den. A spolu se slunečními paprsky přicházejí ke mně všechny šťastné chvíle mého života. Jen na naší pamětí záleží, jaké budeme mít stáří. Nikdy není dost pozdě, aby si člověk v paměti uchoval trochu štěstí a radosti. Stále se raduju ze života, bez ohledu na okolnosti. Snažím se nedělat si život těžším nedobrými myšlenkami a očekáváními. Takhle šťastný může být každý, chce to jen trochu snahy...


- Dono Marío, co má člověk dělat, aby až do konce života zůstal mladým a optimistickým?


Tady je několik rad, které nám dala ta moudrá milá paní:


1. Takové cifry jako váha, výška a zejména věk nejsou podstatné a není třeba na ně stále myslet. Když se mě někdo zeptá, kolik mi je, vždycky musím požádat o chvilku strpení, abych to spočítala, zkrátka to zapomínám.


2. Stýkám se jen s veselými lidmi. Nabíjejí mě svým optimismem. Vztahy s nespokojenými bručouny nepěstuju. Člověk si ani nevšimne a může se stát takovým, jako jsou oni.


3. Celý život se učím a doporučuju to i jiným. Dnes je k tomu tolik možností - jenom samotný Internet, jaká to je věc! Mozku se nesmí dovolit, aby zlenivěl. Jinak vás zničeho nic přepadne Němec jménem Alzheimer!


4. Každá maličkost může přinést radost, je třeba naučit se vidět v ní hodnotu.


5. Smějte se častěji, tak dlouho, dokud vám do očí nevstoupí slzy a nebudete moci popadnout dech. Mít přítele, který vás rozesměje, je veliké štěstí.


6. Zármutek a žal k nám přicházejí, to je nevyhnutelné, ale nedovolte, aby vás ovládly. Nikdo tu není na věky a jediný člověk, který tě neopustí až do konce života, jsi ty sám. Je třeba umět žít, dokud žijeme.


7. Ať jsou kolem vás vždycky ti, které máte rádi a to, co máte v oblibě. S čím si nevíte rady, s čím nedokážete vyjít, nemá mít vedle vás místo. Žijte co možná nejdéle doma, neopouštějte domov, pamatujte, že doma i stěny pomáhají.


8. Nikdy se nevracejte tam, kde cítíte svou vinu. Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Proto platí - nechte to být.


9. Zdraví má být naší stálou starostí. Je-li v pořádku, dělejte všechno pro to, abyste ho takovým uchovali. Když se horší, přijměte opatření, aby se zlepšilo. Pokud to nedokážete sami, vyhledejte pomoc.


10. Nezapomínejte těm, koho máte rádi, říkat, jak drazí vám jsou. Člověk by mohl prožít celý život a nevědět, že ho někdo měl rád.


Článek je převzatý z webu: https://www.pronaladu.cz/lekce-moudrosti-od-dvaadevadesatilete-damy/


Děkuji :-)


Poselství andělů o svobodě ve vztazích

01.07.2015 14:15


Jedna z věcí, které se ve svém  životě učíte, je skutečnost, že vaše láska k sobě samým je stejně  důležitá jako vaše láska k druhým lidem. Milovat sebe samé znamená žít v souladu se svým srdcem, respektovat sebe i své pocity a potřeby, a v  neposlední řadě si také udržovat svou vnitřní harmonii, díky které  dokážete kráčet životem naplnění mírem a tento mír pak šířit mezi  ostatní a pomáhat tak světu k pozitivnějšímu vývoji. Jste na tomto světě  velmi potřební a my vám velmi rádi pomáháme se vším, s čím potřebujete. Přesto je zde důležitá i vaše spolupráce. Můžeme vám dát potřebné  informace a vedení, ale pak je zase na vás, abyste s tímto vedením něco  udělali a následovali ho. V tomto okamžiku bychom vás chtěli požádat, abyste se zamysleli nad svými vztahy a nad tím, jak moc ovlivňují vaše  svobodné jednání. Chcete-li totiž žít svůj život plný štěstí a  svobody, je důležité propustit z něj vše, čím si tuto svobodu upíráte a  bráníte si tak v cestě dál. A vaše vztahy jsou jedním z těch  nejvlivnějších faktorů, podle nichž rozhodujete o své svobodě či  nesvobodě.


Žít v míru a harmonii neznamená, že musíte mít všechny své vztahy dokonale pozitivní a bezchybné. Mnoho z vás si odpírá pocit vnitřního míru jen proto, že se nějaký váš  vztah nevyvinul podle vašeho přání. Myslíte si, že dokud nebude tento  vztah urovnaný tak, jak si ho přejete mít, nebudete moci být klidní. Ale každý vztah má svůj vlastní průběh, který nezávisí jen na vás a vaší  snaze ho dokonale udržovat, ale také na druhém člověku, který se ho  účastní. Každý mezilidský vztah je ovlivňován dvěma lidmi, jejich  svobodnou vůlí, jejich rozhodnutími a také jejich záměry a životní  cestou. Nevyčítejte si, že se nějaký vztah nevyvíjí podle vašich  představ, přestože se o to tolik snažíte. Uvědomte si, že těžkosti a  problémy se ve vztahu objevují stejně přirozeně jako světlé chvíle plné  radosti a lásky. Také pamatujte na to, že každý člověk je jiný. Je naprosto v pořádku, že s někým si rozumíte a s někým si nerozumíte. Když se vám nedaří udržovat dobrý vztah s někým, s kým nesouzníte,  neznamená to, že je to špatně a že byste se měli snažit to změnit.  Nejste na světě proto, abyste měli za každou cenu dobrý vztah s každým  člověkem na této planetě. Můžete sice všechny s láskou a soucitem  přijímat takové, jací jsou, a mít je rádi, ale skutečné souznění najdete jen s lidmi, s nimiž jste na stejné vlně a s nimiž máte stejnou či  obdobnou životní cestu. Pokud se záměry a potřeby dvou lidí rozcházejí  či se navzájem vylučují, pak společného souznění nedosáhnou, ani kdyby  na to vynaložili sebevětší úsilí. Ale to je v pořádku.


Ne  všechny vztahy jsou jen pozitivní a dokonale láskyplné. Nemusíte být za  každou cenu přijímáni všemi lidmi. Ke své vnitřní harmonii  nepotřebujete, abyste měli všechny vztahy podle vašich představ. Naopak,  dokážete-li se odpoutat od potřeby mít kontrolu nad vztahy a jejich  průběhem, osvobodíte se od jejich vlivu na vaše svobodné jednání. Můžete žít v harmonii i přesto, že nemáte všechny vztahy dokonale  láskyplné a příjemné. Když v sobě najdete vnitřní mír i přes  skutečnosti, které se vám nelíbí, pomůžete tím nejen sobě, ale i druhým a vašim vzájemným vztahům, na které tak nebudete vyvíjet tlak. Nemyslete  si, že nemůžete žít v klidu a míru, když není všechno tak, jak byste si  to přáli. I situace, která se vám zdá být nepříjemná, může být právě  takto dokonalá a dobrá pro vás i pro druhého člověka.


Neutlačujte sami sebe jen kvůli někomu druhému a strachu o váš vztah.  Častokrát se zavděčujete druhému člověku na svůj úkor, jen "aby bylo  všechno v pořádku". Takto to ale nefunguje. Na takovém sebepotlačování  nemůže vyrůst skutečně zdravý a vyspělý vztah. Vztah může být v pořádku i přesto, že neodpovídá vaší představě o tom, co je nejlepší. Nemusíte se snažit za každou cenu vyhýbat konfrontacím, jen proto, že je považujete za něco negativního. Nemusíte se bát být upřímní a jednat tak, jak  opravdu chcete. Nelpěte na potřebě být s každým nutně zadobře. Protože i když se omezíte a potlačíte kvůli přání udržet váš vztah příznivý,  stejně jednou přijde chvíle, kdy vás život přiměje k tomu, abyste  vystoupili ze své skrýše a ukázali se druhým i světu v jasném světle.


Nemějte strach z reakcí druhých. Nedovolte, aby strach rozhodoval o vašem  životě. Budete-li jednat upřímně a svobodně, v souladu se svými  skutečnými pocity, usnadníte tak cestu sobě i jim. Buďte tím, kým chcete být. Žijte tak, jak chcete žít. Nemějte strach. Nikdy se nestane nic,  co by vám mělo uškodit nebo co by vás připravilo o něco důležitého.  Vždycky je všechno tak, jak má být. Nenechte se odradit prvními dojmy.  Věřte, že i přesto, že se v očích druhého člověka dočasně objeví slzy  nebo hněv, může to být pro vás oba láskyplnější, než kdyby se situace  časem vystupňovala do mnohem nepříjemnější podoby.


Projevení, které se vám může zdát negativní, špatné či nežádoucí, může být právě  tím, které vám i druhému člověku usnadní cestu dál, ať už po ní půjdete  společně nebo každý zvlášť. Řekneme vám, že nikdy neztratíte žádný  vztah, který by pro vás byl dobrý nebo důležitý. Pokud z vašeho života  odejde nějaký člověk, mělo to tak být a je to tak nejlepší pro vás i pro něj. Možná nechápete všechny souvislosti a nevíte, kudy se ubírá váš a  jeho život, a tak si myslíte, že došlo k chybě nebo že jste přišli o  cenný vztah, který by pro vás byl v budoucnu důležitý. Ale kdyby tomu  tak bylo, neskončil by. Z vašeho života nikdy neodejdou lidé, kteří  jsou pro vás a váš život důležití. Pamatujte na to prosím ve chvílích  strachu, během nichž sami sebe utlačujete, jen abyste o svůj vztah  nepřišli nebo ho nějak 'nepokazili'.


Disharmonie ve vztazích vzniká z různých důvodů. Na každém vztahu se podílejí dva lidé se svými  charaktery a osobnostmi, se svým momentálním naladěním (které se navíc  průběžně neustále mění), se svými zkušenostmi a postoji, svými  rozhodnutími a svými záměry. Někdy vznikne dishamonie jen dočasně kvůli  momentálnímu nesouladu vašich naladění. Jindy vzniknou problémy proto,  abyste vyléčili nějaké své staré rány či vnitřní bolest, nebo abyste se  něco důležitého naučili a váš vztah tak mohl nadále růst ve zralejší  podobě. A někdy nadejde situace, během níž je vztah ukončen, jednoduše  proto, že se vaše budoucí cesty vylučují. Ale nic z toho není špatně. I  když je vztah pošramocený nebo se uchýlil ke svému konci, neznamená to,  že je to špatně. I když je pro vás taková situace těžká a bolestivá,  později se může ukázat jako velké požehnání, které uvolnilo cestu vám i  druhému člověku a které vám oběma pomohlo k novým začátkům. Vaše duše,  stejně jako ta jeho, má svou cestu, cestu srdce. Je v pořádku, když  je cesta srdce druhého člověka jiná než ta vaše. Je v pořádku, když oba  kráčíte v souladu se svým srdcem, přestože jinými směry. Mějte na  paměti, že stejně jako vy, i druhý člověk má svou cestu plnou lekcí a  nových poznání. Neberte tedy prosím disharmonie ve svých vztazích jako  něco špatného. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to vždy správně,  nezávisle na reakcích či mínění druhých. A to, co považujete za tak  negativní a nežádoucí, může být naopak velmi pozitivní cestou k  důležitým proměnám a odstranění překážek, které by vám i druhému člověku bránily ve štěstí.


Je důležité být vůči druhým ohleduplní a soucitní. To však neznamená dělat všechno podle toho, jak se to jim zrovna zamlouvá. Pokud nejednáte v souladu se svým srdcem, ale ve snaze zavděčit se druhým,  pak těmto lidem dáváte nad sebou a svým životem kontrolu. Cítíte se pak v klidu jen tehdy, když uděláte to, co chtěli. Vaše štěstí je takto  závislé na přijetí druhých a sami se tak chytáte do pasti. Navíc se tak  do pasti chytí i oni, neboť je svým přístupem utvrzujete v mylném dojmu,  že vás mohou řídit a ovlivňovat tak, jak potřebují.


Nebojte  se toho, že byste byli neohleduplní, když s někým nesouhlasíte nebo mu  nevyhovíte. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to dobře pro vás i  pro něj. Na to prosím pamatujte. Nikdy nemůžete udělat nic špatně, když  jednáte v souladu se svým srdcem. A to ani v případech, kdy by vás druzí sebevíc přesvědčovali, že jste se dopustili chyby a že jste měli jednat jinak. Lidé mohou mít různé názory, různé zkušenosti a různá očekávání.  Mohou od vás chtít, abyste udělali něco, co sami udělat nechcete,  jen aby viděli, že vám na nich záleží. Můžete je ujistit, že vám na nich záleží, ale přitom jejich žádost láskyplně odmítnout. Někdy vůbec  nejde ani o to, co od vás chtěli či očekávali, ale o to, že chtějí vidět důkaz, že je máte rádi. Vy je však můžete mít rádi i přesto, že  neuděláte, co od vás žádali. Odmítnout vyhovět jejich požadavkům  neznamená, že je nemáte rádi. A pokud to berou jako důkaz přízně či  nepřízně, to už je jejich věc, za to nejste zodpovědní.


Na vás je, abyste zůstali v souladu se svým srdcem za každých okolností.  Abyste se vyjadřovali tak, jak to opravdu cítíte. Abyste žili svůj život tak, jak ho chcete žít. Jedině když sami budete svobodní, budou moci  být svobodní i ti ostatní. Nenechte se prosím vlákat do pasti strachu z  nedorozumění, konfrontací či ztráty vztahů. Uvědomte si, že všechno je v pořádku, ať je to jakkoli. I když tomu třeba nerozumíte hlavou, můžete  rozumět srdcem. A to právě tím, že s ním budete žít v naprostém souladu  za všech okolností. Je to jedna z vašich nejdůležitějších lekcí  sebelásky. Nebojte se o své vztahy. Nikdy se nestane nic, co by pro vás  nebo druhého člověka nebylo dobré a důležité. Ničeho se nebojte. Jste na dobré cestě a my jsme stále s vámi. Kdykoli se na nás můžete obrátit,  budete-li chtít podporu, léčení či cokoli jiného. Jsme tu vždy pro vás.

* * *

(Poselství andělů, M.T.)


Děkuji za tento vyjímečný web.

Dýchejte :-)

01.07.2015 14:04

"Kdykoli jsme ve stresu, máme sklon zadržovat dech. Dech je naším propojením s Božskou komunikací. Doslova přitom vdechujeme Božského Ducha lásky a moudrosti.
Proto nás naši andělé neustále vedou k tomu, abychom trávili svůj čas v přírodě, abychom cvičili, vyvarovali se znečištění apod., abychom mohli jasně přijímat Božské vedení skrze svůj dech. Je to také důvod, proč velmi snadno dostáváte skvělé nápady a inspiraci, když jste zrovna venku nebo když cvičíte.
Dýchejte zhluboka a vydechněte všechno, co si nepřejete.. a pak se nadchněte a přivolejte do svého nitra vše, co je Božské."


- Doreen Virtue


Převzato: z Fb - Svět zázraků

Děkuji :-)Poselství Andělů

23.06.2015 18:12


"Kdykoli cítíte, že jste k něčemu vedeni, a neřídíte se tím, nabourává to vaši sebeúctu i sebedůvěru, protože tím sami sobě sdělujete, že se na sebe nemůžete spolehnout a nemůžete si věřit. Je důležité jednat podle svého vedení a podle toho, co cítíte jako správné, nejen proto, že vás to vede ke zdravým a prospěšným změnám, ale i pro budování a udržování vaší zdravé sebeúcty a sebedůvěry.

Nemusíte... hned radikálně všechno změnit - stačí jeden krůček, jedna zdravá potravina, jedno cvičení, jedno protáhnutí, jeden dodržený slib, který jste si dali, jedno dokončené dílo, jedno rozhodnutí podle sebe, jeden čin vycházející z vaší integrity... a uvidíte, o kolik lépe se budete cítit!

Jako vaši andělé vám v tom rádi pomůžeme - stačí říct... a nechat se motivovat"


* * *

(Poselství andělů, M.T.)


Zdroj: Fb - Svět zázraků

Děkuji :-)Jak jednoduché věci mohou změnit náš život

19.06.2015 22:26


Zkus nepít kávu a černý čaj po 2 týdny.

Uvidíš, že máš ze všeho radost, že snadno usínáš a tvrdě spíš, že se vyhladily napjaté či zachmuřené vrásky na tvém obličeji a veškeré lehká (či těžká) nervozita tě opustila (nebo se alespoň dvakrát zmenšila).


Zkus na noc nejíst a usínat s prázdným žaludkem.

Během jednoho či dvou týdnů se ti budou zdát příjemné, veselé sny, každé ráno se budeš budit v dobré náladě, inspirován pro nadcházející den. Budeš vstávat svěží, bez tichého přání válet se půl dne v posteli.


Zkus nepřidávat do jídla sůl a pepř.

Uvidíš, že nasytit se lze 2 až 3 krát menším množstvím jídla. Během jednoho až dvou týdnů se ti přestanou tvořit otoky a za měsíc viditelně pohubneš (týká se pouze těch, kdo mají přes váhu).


Zkus nepít limonády a perlivé vody zakoupené v obchodě.

Poznáš, jak dobrá je obyčejná voda a že k uhašení žízně jí stačí mnohem méně.


Zkus týden chodit a sedět s napřímenými zády.

Uvidíš, jak se vylepší tvá paměť a jak rychle si budeš věci vybavovat.


Zkus pokaždé, když si vzpomeneš na člověka, který se ti nezamlouvá, darovat mu v duchu ten nejpřepychovější (nebo prostě zvláště krásný) dárek a představuj si, jak se raduje.

Uvidíš, že se k tobě bude chovat stále lépe, stejně jako ty k němu.


Zkus na dvě-tři hodiny před spaním vypnout televizor i počítač.

Ve spaní k tobě budou přicházet tvá vlastní přání a tvůrčí impulsy.


Zkus dva týdny telefonovat a komunikovat na internetu pouze pracovně.

Poznáš, že den má 36 hodin.


Zkus pokaždé, když dostaneš chuť na cigaretu, sáhnout po jablku (mandarince, pomeranči, banánu) nebo vypít dvě sklenice vody.

Po dvou týdnech se budeš cítit dvakrát zdatnější, odolnější a silnější.


Zkus pokaždé, když se ti chce pustit se do něčeho, co tě zajímá (třeba i vůbec poprvé a něco nezvyklého, co ti není vlastní, ale líbí se ti to), udělat to hned a vynechat dlouhé přemýšlení a hodnocení.

Uvidíš, že dokážeš mnohem víc.


Zkus se usmát pokaždé, když se ti zachce, třeba na někoho, kdo jde kolem, jen na pár vteřin (a zapomeň na "co si o mě pomyslí").

V průběhu měsíce si začneš všímat, že svět se ti usmívá v ústrety.


Zkus si poležet v trávě, mezi stromy, dál od aut, bez ostychu před lidmi.

Uslyšíš v sobě dlouho toužené ticho.Zdroj: www.prokondici.cz

Odkaz na tento článek: https://www.prokondici.cz/jak-jednoduche-veci-mohou-zmenit-nas-zivot/Louise L. Hay - "Vnitřní moudrost"

19.06.2015 22:23


"Své blízké obklopuji kruhem lásky, ať už jsou naživu nebo ne. Zahrnuji své přátele, svou rodinu, své milované, svého manžela, každého ze své práce a z minulosti a všechny lidi, kterým bych chtěla odpustit a nevím jak. Stvrzuji, že mám s každým úžasný, harmonický vztah, ve kterém je oboustranný respekt a péče. Vím, že mohu žít důstojně, v míru a radosti. Dovolím tomuto kruhu lásky obklopit celou planetu a ponechám své srdce otevřené tak, abych mohla místo v sobě vyplnit bezpodmínečnou láskou. Jsem hodna lásky. Jsem překrásná. Jsem mocná. Otevírám se všemu dobrému."


- Louise L. Hay, Vnitřní moudrost

A jdeme na východ pro zdraví :-)

18.06.2015 13:08

5 přikázání pro zdraví od východních mudrců


Na Východě obecně převládá názor, že je lépe udržovat zdravého ducha a tělo, než se zabývat léčením, když už vypukla nemoc. Proto je východní medicína nejen léčbou, ale především profylaxí neduhů. A co je k této profylaxi třeba?


Existuje spousta východních postupů - meditativní, dechová a jógová cvičení. A samozřejmě řada dalších. Metodu si může člověk zvolit podle svého.


Těchto pět přikázání východní medicíny pro každý den je nejjednodušší a nejkratší cestou ke zdraví.


1. Masáž hlavy

Můžeme použít jak rukou, tak masážního hřebene. Hlavní jsou pomalé, přesné pohyby po délce vlasů od čela k temeni. Opakujte stokrát. Toto jednoduché "rozčesávání" dokáže zahnat bolest hlavy, zbavit se stresu, zlepšit krevní oběh a normalizovat tlak. Obvykle se doporučuje provádět masáž po ránu.


2. Koulení očima

Budeme-li věřit východním léčitelům, pak toto cvičení vylepšuje ostrost vidění. Nejprve pevně semkněte víčka a pak rychle naráz otevřete oči. Nyní koulejte panenkami zleva doprava a poté v opačném směru, vždycky 14krát. Pokuste se zaostřit zrak na nějaký předmět a potom ho zase rozostřit.


3. Masáž obličeje

Nejprve si zahřejte dlaně (třete jednu o druhou). Měly by být teplé. Nyní si položte dlaně na obličej. Prostředníčky by se měly dotýkat ze stran nosu. Masáž provádějte přesně: pohybujte dlaněmi vzhůru k čelu a potom začněte masírovat tváře. Cvičení dělejte po ránu asi 30krát až 40krát. Normalizuje krevní tlak, aktivuje mozkovou činnost a zlepšování tonusu pleti oddaluje vznik vrásek.


4. Proťukávání uší

Nejprve si zakryjte uši dlaněmi. 12krát si zaťukejte na zátylek třemi prostředními prsty každé ruky. Uslyšíte zcela charakteristický zvuk. Dále pevně spojte ukazováček a prostředníček na každé ruce a klepněte jimi po zátylku. Opakujte také 12krát.

Cvičení pomáhá osvěžit při únavě, působí profylakticky proti točení hlavy a nemocem uší. Na Východě rovněž tvrdí, že proťukáváním uší si zlepšujete sluch a paměť.


5. Masáž břicha

Jako u masáže obličeje i tady si nejprve zahřejeme dlaně. Položíme si je na břicho. Nyní břicho lehce masírujeme krouživým pohybem. Nejprve 36krát ve směru hodinových ručiček, potom 36krát proti jejich směru. Střídejte velikost průměru opisovaných kruhů. Cvičení má pomáhat léčit problémy žaludečního a střevního traktu a celkově zlepšovat trávení.


Zdroj: www.prokondici.cz

Tento článek: https://www.prokondici.cz/5-prikazani-pro-zdravi-od-vychodnich-mudrcu/


Děkuji a krásný den všem :-)


7 duchovních zákonů ovlivňující osud

17.06.2015 22:23


Chcete být úspěšní? Chcete žít v harmonii? Chcete ve svém životě vidět změny? Seznamte se s těmito duchovními zákony a dodržujte je. Efekt je nemalý.

Všechno fyzické na tomto světě existuje jako následek toho, co se děje ve světě duchovním. Existují určité zákonitosti, podle nichž všechno trvá a vyvíjí se. Ať je znáte nebo ne, ať se jimi řídíte nebo neřídíte, existují, fungují a neustále na nás působí, ať chceme nebo ne.


1. Zákon setby a sklizně

Je to jeden z nejdůležitějších a nejhlavnějších duchovních zákonů. Je také znám jako "zákon příčiny a následku". Cokoli řekneme nebo uděláme, se k nám nevyhnutelně vrátí. Jinak tomu nemůže být. Pokud neustále zaséváte negativitu k lidem, k životu, k sobě samému, očekávejte také takovou úrodu. Jestli však toužíte po štěstí, míru a lásce, pak je také přinášejte okolnímu světu! A určitě se dočkáte sklizně!

Co je však opravdu udivující, že plod, který ze setby vzejde, je větší než zaseté semínko. Když někomu darujete svůj úsměv, budete mít dobrou náladu po celý den. Když darujete pár halířů, peníze se vám mnohonásobně vrátí. Skutečně to funguje! Je dobré zamyslet se, jaká semena zaséváte jak na emocionální, tak na fyzické úrovni.


2. Zákon tvorby

Každý člověk má schopnost tvorby. Nejprve něco vytváříte v mysli a pak to přechází do fyzického světa. Přemýšlíte, rozvíjíte nějakou myšlenku a potom ji materiálně ztělesňujete ! Je proto opravdu VELMI důležité věnovat pozornost tomu, na co myslíte.

Člověku se za den mihne hlavou třeba deset tisíc myšlenek! Které z nich jsou využity tvůrčím způsobem , co užitečného přinesou svému nositeli i světu kolem něj? Nebo snad stále jen v hlavě přemíláte jeden zápor za druhým a pak se divíte, že váš život je jeden malér za druhým? Myslete pozitivně, získejte svoji krásnou realitu!

3. Zákon smíření

Abychom se pohnuli dál, je třeba se někdy zkrátka smířit, uklidnit. Velmi často právě jenom v klidu a míru nalézáme správná řešení i směr další cesty.

V honbě za nějakým cílem vkládáme do věci sami sebe, bojujeme, usilujeme o průlom a potom... vyhoříme. Fyzicky i emocionálně, přičemž nedosáhneme ani setinky toho, co nás stálo takové úsilí. Ne vždy všeho dosáhneme. Opačné přesvědčení nám vnuká pýcha a samolibost. Lidé této víry po celý život narážejí na vesmírný odpor. Smiřte se s tím, že nejste všemohoucí a budete mít vždycky dost sil k další cestě životem.


4. Zákon vděčnosti

Probudili jste se ráno zdraví? Poděkujte za to! Máte střechu nad hlavou, jídlo a jste materiálně zajištěni? To je krásné! Máte peníze a vaše sny se naplňují? Výtečně! Ale i kdyby se našlo něco, co se nepovedlo, najděte něco jiného, za co můžete být vděčni. Učte se nacházet štěstí v maličkostech! To vás posílí v těžkých časech a pomůže vám je přežít s minimálním nervovým vypětím.


5. Zákon lásky

Neumíte si ani představit, jaké zázraky se dějí, když se upřímně snažíme přát všechno dobré těm, kdo si to nijak nezasloužili!

Mám pro to příklad. Před několika lety se v minulém zaměstnání stalo, že jistý člověk se ke mně začal chovat vysloveně agresivně a nepřátelsky. Bylo to velmi nepříjemné a velmi urážlivé. Žádné důvody k takovému chování prostě neměl, neexistovaly. Mé rozhodnutí bylo však jasné : přát mu v duchu všechno co nejlepší a vynikající. Můj údiv přesto nebral konce, když už po několika dnech ke mně přistoupil a PŘEDE VŠEMI se za své chování omluvil. Pro všechny to bylo jako blesk z čistého nebe. Mě však bylo jasné, proč se to stalo.

6. Zákon odpuštění

Síla odpuštění je jednou z největších. Když někomu odpouštíte, že vás reálně urazil nebo zranil, shazujete ze sebe náklad, který vám ztěžoval jít nebo bránil v cestě vpřed, ke štěstí. Existuje pěkné rčení : "Křivda je jako sklenice jedu, kterou jsi vypil a teď čekáš, až zemře ten, kdo ti ji podal". To je přesné. Komu je hůř? Vám , nebo tomu, komu nedokážete odpustit? Stává se, že v sobě nosíme pocit křivdy spáchané člověkem, který o tom nemá nejmenšího tušení a žije šťastným a spokojeným životem! Udělejte to stejně. Odpusťte a žijte šťastně a svobodně!


7. Zákon víry

To, co čekáte od života. V co věříte. O čem jste přesvědčeni, i když jste to ještě ani nespatřili. To je to, čemu věříte. Velmi prosté. Čekáte, že vás vyhodí, že onemocníte, že se vám rozpadne vztah? Tak to vám gratuluju! To je vaše víra! Jste přesvědčeni, že na vás čeká velký byznys, že se vám splní sny, že se co nejdříve uzdravíte? Výborně! Věříte v to. A VŠECHNO, v co člověk upřímně věří, je možné. Chápete? Prostě všechno! Ne snad nějaké trošky, VŠECHNO!

Takže očekávejte jen to dobré. Věřte, že všechno dobré bude. A to "dobré" k vám skutečně přijde.


Upřímně věřím, že se váš život změní. Přeju si, aby každý, kdo čte tyhle řádky, nejen prostě pochopil, jak důležité je žít podle zákonů Vesmíru, ale aby podle nich skutečně začal ŽÍT. To je cesta k velkým změnám, ke štěstí a úspěchu.


Zdroj: www.pronaladu.cz

Tento článek: https://www.pronaladu.cz/7-duchovnich-zakonu-ovlivnujicich-osud/


Děkuji.

Svět zázraků

06.05.2015 14:39

"Lidé, kteří neumí sami sebe ani druhé milovat, budou kritizovat a soudit vždy a kohokoli. Je jedno, jak hodní a dobří jste, tito lidé vždy najdou něco ke kritizování a souzení. Neberte si to osobně. Jsou v pasti vlastního ega a negativity, cítí se špatně, jsou frustrováni vlastním chováním a tím, co si jím zpětně přivolávají do života, a tak vězte, že to nedělají proto, že byste byli špatní, ale prostě proto, že si tím ulevují od vlastních pocitů frustrace a absence vlastní ...lásky. Lidé, kteří očekávají naprostou dokonalost druhých, sami na sebe kladou přehnané nároky a mají panický strach z toho, že těmto nárokům nedostojí. Žijí v obrovském strachu z vlastních nedokonalostí a omylů pod neustálým nátlakem vlastního ega. Žijí jako otroci pod neustálou hrozbou trestu. Často také v dětství utrpěli traumata způsobená tresty za "chyby" nebo "neposlušnost". Tito lidé neumí pochopit, že dělat něco jinak neznamená dělat to špatně. Zlobí se na druhé, že si žijí svobodně své životy, a cítí se ukřivdění, že oni za své utrpení a naprostou disciplínu nesklízejí žádnou odměnu. Myslí si, že aby mohli mít něco dobrého, musí trpět a neustále se kontrolovat, aby se nedopustili chyby. Tento neláskyplný přístup jim ale sráží ducha, zpětně v jejich životech vytváří místo odměn jen další negativní zkušenosti, a když potom vidí, že ostatní, kteří se nespoutávají a netrestají za své chyby, jsou šťastnější, připadá jim to velmi nespravedlivé. Poukazují pak na druhé a na jejich "chyby", aby upozornili na tu strašnou nespravedlnost a alespoň částečně si tím ulevili. To je ale nikdy skutečně nenaplní a není třeba na tento druh kritiky reagovat. I když se budou rozčilovat, že vás jejich kritika nezasáhla, není to vaše věc.
Nenechte se zraňovat zraněnými. To nepomůže vám ani jim."

Poselství andělů pro rok 2015, Magda Techetová


Převzato: Fb - Svět zázrakůSeznam důležitých věcí, které stojí za to si přečíst a zapamatovat. Použijte při prvních příznacích špatné nálady.

06.05.2015 14:28


Špatné náladě se bohužel vyhnout nemůžeme, taková je podstata lidské přirozenosti. Nemůžeme mít věčně jenom skvělou náladu, na tváři úsměv, v srdci radost. Život, ať se nám to líbí nebo ne, nám poskytuje spoustu příčin k pokažení nálady a sklíčenosti.

Všichni známe stav, kdy máme pocit, že máme v hlavě směs smutku, vzteku a zloby. Jako by je někdo vzal všechny najednou, promíchal a nalil je do nás jako nějaký bláznivý koktejl. Pokud se někdy budete podobně cítit, nebo se vám bude zdát, že příznaky pozorujete u svých blízkých, připomeňte si alespoň jeden bod z tohoto seznamu:


1. Nejméně 13 lidí tě má svým způsobem rádo.

2. Možná, že jednou z příčin, pro kterou tě někdo nemá rád je to, že se ti chce podobat.

3. Tvůj úsměv může udělat radost i tomu, komu se nezamlouváš.

4. Každý večer se najde někdo, kdo na tebe před spaním myslí.

5. Pro někoho znamenáš úplně všechno.

6. I tehdy, kdy děláš největší chybu svého života, přichází s ní něco dobrého.

7. Když se ti zdá, že se od tebe život odvrací, zkus na něj pohlédnout z jiného úhlu.

8. Vždycky si pamatuj, že když ti život dává druhou šanci, určitě ti to vyjde!

9. Život je příliš krátký na to, abychom se ráno probouzeli s lítostí.

10. Měj rád lidi, kteří se k tobě chovají pěkně, zapomeň na ty, kteří to nedělají a věř, že všechno má nějaký důvod.

11. Když se před tebou objeví šance, ber ji! A má-li změnit celý tvůj život, nebraň se tomu.

12. Nikdo neřekl, že to bude snadné. Jenom ti slíbili, že to stojí za to.

13. Nezapomeň: vždycky, když od života dostaneš CITRON, požádej o tequilu a sůl!

tekila-big

Zdroj: www.pronaladu.cz


Terapie srdcem

05.05.2015 13:09

Nepotřebujeme žádné guru, učitele, vůdce, potřebujeme se spojit se svým srdcem a nechat se vést...a srdce nás povede na ty správné místa a ke správným lidem...

A tím nemyslím jen k těm jednoduchým cestám. Pokud nás srdce dovede k nějaké bolestné zkušenosti, znamená to, že jsme připraveni tuto bolest zpracovat, takže ten člověk, který nám tu zkušenost zrcadlí, je DAR. A pak jsme zase o kousek lehčí a dál, takže vše je posun k sobě...

Jsme-li na cestě k sobě, v přijetí každé sv...é ,,slabiny" na těle i duši, postupně mizí oddělenost od druhých. Protože o tom to celé je. Pokud si dokážeme odpustit, postupně přijmout se vším všudy, přestaneme také soudit druhé a nebude komu co odpouštět. Je to jen o nás.

Nic a nikdo zvenčí nemůže za to, co žijeme a nemůžeme za to ani my. Všechno se děje z nějakého důvodu, který je ale nakonec stejně pro dobro všech.

Fotka uživatele Terapie srdcem.


Děkuji Táni Viškové.

Převzato: www.terapiesrdcem.cz12 ČAKER- JASNĚ A STRUČNĚ

01.05.2015 16:29

1. Čakra  Země - 30cm pod nohama, bílá a černá barva.Tato čakra přivádí energii  vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

2. Základní čakra -  platinová barva. Při otevření základní čakry   jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu.  Cítíme se v bezpečí a  důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ  JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

3.  Sakrální čakra - růžová barva. Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a  skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme  sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii.

4. Čakra v oblasti  pupku - oranžová barva.  Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí  všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány,s  potřebou vztahů, vřelosti,  radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí.  Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská  Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

5.  Solární plexus - zlatá barva.  Při otevření čakry vysíláme klid,  moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace .(Strachy se ukládají v  solárním plexu).  Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a  moudrost. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Galaktický Mistr. JÁ JSEM  kosmická moudrost. POSILUJI."

6. Srdeční čakra - bílá barva.  Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči  lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem. Je spojená s  odpuštěním, soucitem a láskou. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM  kosmická láska. JÁ JSEM kosmické srdce. MILUJI."

7. Krční čakra  - královská modř. Při otevření krční čakry automaticky získáváme  ochranu, sílu a odvahu. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni  přijmout plnou odpovědnost jako spolutvořitel s Bohem. Vesmírná krční  čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením:  " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI."

8. Čakra třetího oka - křišťálově průzračná. Při otevření čakry třetího  oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Pokud se tato čakra otevře, naše  mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší,  čistší vibrace. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum.  JSEM SVĚDKEM."

9. Korunní čakra - křišťálově průzračná. Pokud  se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší. Už dávní filozofové  říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše.   Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým  tělem a vyššími energiemi (světlem).  Můžeme se ji naučit vědomě užívat a  tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na  sex. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

10. Příčinná čakra -  za korunní čakrou, bílá barva. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid  a přijímáme vedení od vyšších bytostí.  Při jejím nesouladu máme  roztříštěné spojení s duší. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a  světelným tělem.  Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše a  "zachraňujeme" místo jednání.

12. Čakra hvězdná brána - 30cm  nad hlavou, sytě zlatá barva. Při otevření rozpouštíte bloky a  napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Při nedostatečné  činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a  nejsme schopni normálně fungovat.


Zdroj - The keys to the Universe - Diana Cooper

Převzato:

https://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1503%3A12-aker-jasn-a-strun&catid=69%3Amomentalne-okolo-nas-2014&Itemid=93