Jan Amos Komenský

28.07.2014 16:04

 

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem.
Miluj a tak milován budeš…"