Co se děje před inkarnací - rozhovor duší :-)

26.09.2014 17:00

 

Duše se sešly na schůzce před inkarnací na planetu Zemi. A Bůh se ptá jedné z nich:
„Proč chceš jít na Zem?“
„Chci se naučit odpouštět.“
„Komu budeš odpouštět? Podívej se, jaké jsou duše kolem tebe, čisté, světlé, milující. Milují tě tak moc, že nemohou ti nic provést, abys jim to odpouštěla.“
Podívala se Duše na své sestřičky a pomyslela si, že opravdu je všechny bezpodmínečně miluje i ony jí taktéž milují! Zesmutněla Duše a říká:
„A já by se tolik chtěla naučit odpouštět!“

V tom přistoupí k ní jedna Duše a říká:
„Nebuď smutná sestřičko, tak moc tě miluji, že jsem připravena jít s tebou na Zem a pomoc ti zažít odpuštění. Stanu se tvým manželem a budu ti nevěrný, budu pít a ty se budeš učit mi odpouštět.“

Druhá Duše přistoupí a říká:
„Mám tě také moc ráda a půjdu s tebou: budu tvoji maminkou, budu tě trestat všemi možnými způsoby, budu zasahovat do tvého života a znemožňovat ti být šťastnou a ty se budeš učit mi odpouštět.“

Třetí Duše říká:
„ A já budu tvojí nejlepší přítelkyní a v nejvíce neočekávaný okamžik tě zradím a ty se budeš učit odpouštět.“

Další Duše přistoupí a říká:
„A já se stanu tvým nadřízeným a z lásky k tobě se budu chovat krutě a nespravedlivě, abys mohla zažít odpuštění.“
Ještě jedna Duše se přihlásila, že bude zlá a nespravedlivá tchyně…

 

Takovým způsobem se vytvořila skupina milujících duší, které vymyslely scénář svého života na Zemi, aby získaly zkušenost odpuštění. Poté se postupně inkarnovaly na Zem. Ale ukázalo se, že na Zemi je velmi složité si vzpomenout na Sebe a svou dohodu. Většina začala brát tento život moc vážně, začaly se urážet a zlobit jedna na druhou a úplně zapomněly, že si sami vymyslely scénář života na Zemi a především, že se navzájem MILUJÍ!

 

 

Zdroj: Facebook - příspěvek Ester Davidové