12 ČAKER- JASNĚ A STRUČNĚ

01.05.2015 16:29

1. Čakra  Země - 30cm pod nohama, bílá a černá barva.Tato čakra přivádí energii  vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

2. Základní čakra -  platinová barva. Při otevření základní čakry   jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu.  Cítíme se v bezpečí a  důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ  JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

3.  Sakrální čakra - růžová barva. Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a  skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme  sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii.

4. Čakra v oblasti  pupku - oranžová barva.  Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí  všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány,s  potřebou vztahů, vřelosti,  radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí.  Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská  Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

5.  Solární plexus - zlatá barva.  Při otevření čakry vysíláme klid,  moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace .(Strachy se ukládají v  solárním plexu).  Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a  moudrost. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Galaktický Mistr. JÁ JSEM  kosmická moudrost. POSILUJI."

6. Srdeční čakra - bílá barva.  Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči  lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem. Je spojená s  odpuštěním, soucitem a láskou. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM  kosmická láska. JÁ JSEM kosmické srdce. MILUJI."

7. Krční čakra  - královská modř. Při otevření krční čakry automaticky získáváme  ochranu, sílu a odvahu. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni  přijmout plnou odpovědnost jako spolutvořitel s Bohem. Vesmírná krční  čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením:  " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI."

8. Čakra třetího oka - křišťálově průzračná. Při otevření čakry třetího  oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Pokud se tato čakra otevře, naše  mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší,  čistší vibrace. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum.  JSEM SVĚDKEM."

9. Korunní čakra - křišťálově průzračná. Pokud  se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší. Už dávní filozofové  říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše.   Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým  tělem a vyššími energiemi (světlem).  Můžeme se ji naučit vědomě užívat a  tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na  sex. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

10. Příčinná čakra -  za korunní čakrou, bílá barva. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid  a přijímáme vedení od vyšších bytostí.  Při jejím nesouladu máme  roztříštěné spojení s duší. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a  světelným tělem.  Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše a  "zachraňujeme" místo jednání.

12. Čakra hvězdná brána - 30cm  nad hlavou, sytě zlatá barva. Při otevření rozpouštíte bloky a  napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Při nedostatečné  činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a  nejsme schopni normálně fungovat.


Zdroj - The keys to the Universe - Diana Cooper

Převzato:

https://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1503%3A12-aker-jasn-a-strun&catid=69%3Amomentalne-okolo-nas-2014&Itemid=93